Tietosuojakäytäntö

Danone tietää, että sinulle on tärkeää, miten henkilötietojasi käytetään, ja olemme sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi. 

Tässä yksityisyyden suojaa koskevassa ilmoituksessa kerrotaan, miten Danone S.A. ja kaikki sen tytäryhtiöt (“Danone”) keräävät ja käsittelevät henkilötietojasi. Se sisältää tietoja siitä, mitä tietoja keräämme, miten käytämme niitä, miksi tarvitsemme niitä ja miten tästä voi olla sinulle etua. 

Ota meihin yhteyttä tästä jos sinulla on kysymyksiä ja kommentteja tai jos haluat tehdä rekisteröidyn oikeuksiasi koskevan pyynnön.

Tämä yksityisyyden suojaa koskeva ilmoitus on viimeksi päivitetty 01.01.2020

Perusperiaatteet ja sitoutumisemme yksityisyytesi suojelemiseen

Danone on sitoutunut suojelemaan oikeuttasi yksityisyyteen. Pyrimme suojaamaan kaikki hallussamme olevat henkilötiedot, käsittelemään henkilötietojasi vastuullisesti ja tekemään käytännöistämme läpinäkyviä. Luottamuksesi on meille tärkeä. Olemme tästä syystä sitoutuneet seuraaviin perusperiaatteisiin:

Sinulla ei ole mitään velvoitetta antaa mitään pyytämiämme henkilötietoja. Jos et anna tietoja, emme ehkä kuitenkaan voi tarjota sinulle joitakin palveluita tai tuotteita;

Keräämme ja käsittelemme tietojasi vain tässä yksityisyyden suojaa koskevassa ilmoituksessa selostettuja tarkoituksia varten tai sellaisia erityisiä tarkoituksia varten, jotka jaamme kanssasi ja/tai joihin olet antanut suostumuksesi;

Pyrimme keräämään, käsittelemään ja käyttämään niin vähän henkilötietoja kuin mahdollista;

Kun keräämme henkilötietojasi, pyrimme pitämään ne mahdollisimman oikeellisina ja ajantasaisina.

Jos emme enää tarvitse keräämiämme henkilötietoja mitään tarkoitusta varten eikä lainsäädäntö velvoita meitä säilyttämään niitä, pyrimme mahdollisuuksien mukaan poistamaan tai tuhoamaan ne tai poistamaan niistä tunnistetiedot.

Henkilötietojasi ei jaeta, myydä, vuokrata tai luovuteta muuten kuin tässä yksityisyyden suojaa koskevassa ilmoituksessa kuvatuilla tavoilla.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämämme henkilötiedot vaihtelevat käyttötarkoituksen ja palvelutyypin mukaan. 

Yleisesti voimme kerätä sinulta suoraan seuraavan tyyppisiä henkilötietoja:

Tietoja viestinnästä meidän kanssamme, tämä voi sisältää tietoja keskusteluistamme verkossa, tukipalvelulinjoilla ja/tai asiakaspalvelulinjoilla;

Selainhistorian, kuten vieraillut verkkosivut, vierailupäivä, sijainti vierailtaessa ja IP-osoite;

Sosiaalisen median profiileja

Voimme myös kerätä sinua koskevia henkilötietoja epäsuorasti, kun:

jaat sisältöä sosiaalisen median sivuilla, verkkosivuilla tai sovelluksissa liittyen tuotteisiimme tai reaktiona sosiaalisessa mediassa olevaan markkinointimateriaaliimme; tai  luemme tai keräämme sinua koskevia henkilötietoja lukemalla muiden verkkosivustojen keräämiä tietoja (esimerkiksi, voimme laittaa mainoksen kolmannen osapuolen verkkosivulle ja kun napsautat tätä mainosta, voimme saada tietoja sinusta ja muista verkkosivulla vierailevista henkilöistä mitataksemme kyseisen mainoksen tavoittavuutta ja onnistuneisuutta).

Miksi keräämme ja käytämme henkilötietojasi?

Keräämme henkilötietojasi voidaksemme tarjota sinulle parhaan mahdollisen verkkopalvelun ja korkeatasoisen asiakaspalvelun. Erityisesti voimme kerätä, säilyttää, käyttää ja luovuttaa henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten:

Kehittääksemme ja parantaaksemme tuotteitamme, palveluitamme, viestintämenetelmiämme ja verkkosivujemme toimintaa;

Jokapäiväisen liiketoiminnan tarpeita varten liittyen osallistumiseesi kilpailuihimme, arpajaisiimme tai myynninedistämistapahtumiimme tai pyyntöjen käsittelyyn;

Sisäiseen koulutukseen ja laadunvarmistustarkoituksiin;

Ymmärtääksemme ja arvioidaksemme asiakkaidemme mielenkiinnon kohteita ja tarpeita, jotta voimme parantaa verkkosivujamme ja nykyisiä tuotteitamme ja palveluitamme ja/tai kehittää uusia tuotteita ja palveluita;

Voimme myös tarvita henkilötietojasi täyttääksemme oikeudelliset velvoitteemme tai kanssasi tekemästämme sopimuksesta aiheutuvat velvoitteemme. 

Kun keräämme ja käytämme henkilötietojasi yllä mainittuihin tai muihin tarkoituksiin, ilmoitamme sinulle tästä etukäteen tai tietojen keräämisen yhteydessä.  

Kun tämä soveltuu, pyydämme suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn. Kun olet antanut meille suostumuksesi tietojen käsittelyä varten, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. 

Oikeutesi

Kun käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on joitakin oikeuksia joita voit käyttää milloin tahansa. Alla on yleiskuva näistä oikeuksista ja niiden merkityksestä sinulle. Voit käyttää oikeuksiasi yhteydenottosivumme kautta.

Oikeus tarkastaa henkilötietosi ja saada virheelliset tiedot korjattua

Sinulla on oikeus milloin tahansa tarkastaa henkilötietosi ja saada virheelliset tiedot korjattua tai päivitettyä. Me ymmärrämme tämän asian tärkeyden, ja jos haluat käyttää oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä yhteydenottosivulla.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Henkilötietosi ovat siirrettäviä. Tämä tarkoittaa, että ne voidaan siirtää, kopioida tai lähettää elektronisesti. Tämä oikeus on kuitenkin voimassa vain, kun:

Käsittely perustuu suostumukseesi;

Käsittelyn tarkoitus on sopimusvelvoitteen täyttäminen;

Käsittely tehdään automaattisesti;

Jos haluat käyttää oikeuttasi tietojen siirrettävyyteen, ota meihin yhteyttä yhteydenottosivulla.

Oikeus henkilötietojesi poistamiseen 

Sinulla on oikeus pyytää, että poistamme tietosi, jos: 

henkilötietosi eivät ole enää tarpeen sitä tarkoitusta varten, jonka perusteella ne on kerätty; tai

peruutat meille aiemmin antamasi henkilötietojesi käsittelyä koskevan suostumuksen, eikä henkilötietojen käsittelylle ole olemassa muuta oikeusperustaa; tai

kiellät meitä käsittelemästä henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin; tai

kiellät meitä käsittelemästä henkilötietojasi Danonen legitiimejä tarkoituksia varten (esimerkiksi verkkosivujen käyttäjäkokemuksen parantamiseen); 

henkilötietojasi ei käsitellä laillisesti; tai

henkilötietosi on poistettava, koska lainsäädäntö edellyttää tätä.

Jos haluat että poistamme henkilötietosi, ilmoita tästä meille niin ryhdymme kohtuudella edellytettävissä oleviin toimenpiteisiin vastataksemme pyyntöösi lainsäädännön asettamien rajojen puitteissa.

Jos emme enää tarvitse keräämiämme henkilötietoja mitään tarkoitusta varten eikä lainsäädäntö velvoita meitä säilyttämään niitä, pyrimme mahdollisuuksien mukaan poistamaan tai tuhoamaan ne tai poistamaan niistä tunnistetiedot. 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelemistä, jos:

epäilet hallussamme olevien henkilötietojesi olevan virheellisiä; tai 

henkilötietoja ei käsitellä laillisesti, mutta haluat meidän rajoittavan henkilötietojen käsittelyä niiden poistamisen sijaan; tai

emme enää tarvitse henkilötietoja siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisten vaatimusten laatimiseen, tekemiseen tai puolustamiseen; tai  

olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vahvistusta sille, ovatko tähän vastalauseeseen liittyvät intressisi painavampia kuin meidän legitiimit perusteemme tietojesi käsittelylle.

Jos haluat rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, ilmoita tästä meille  niin ryhdymme kohtuudella edellytettävissä oleviin toimenpiteisiin vastataksemme pyyntöösi lainsäädännön asettamien rajojen puitteissa.

Oikeus vastustaa

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Ota meihin yhteyttä yhteydenottosivumme kautta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulle on oikeus tehdä valitus suoraan valvontaviranomaiselle koskien tapaa, jolla käsittelemme henkilötietoja. 

Miten suojaamme henkilötietosi

Ymmärrämme, että henkilötietojesi tietoturva on tärkeä asia. Pyrimme parhaamme mukaan suojaamaan henkilötietosi väärinkäytöltä, katoamiselta ja luvattomalta käytöltä, muuntamiselta ja luovutukselta. Olemme ottaneet käyttöön joitakin turvatoimenpiteitä henkilötietojesi suojaamiseksi. Rajoitamme esimerkiksi tietoihin pääsyä, käytämme palomuureja ja turvallisia palvelimia ja salaamme henkilötietosi. 

Henkilötietojesi jakaminen

Kun jaamme henkilötietojasi tytäryhtiöiden ja muiden organisaatioiden kanssa, varmistamme että kyseeseen tulevat vain sellaiset organisaatiot, jotka suojaavat henkilötietosi ja noudattavat soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä samalla tai vastaavalla tavalla kuin me. 

Henkilötietojasi ei jaeta, myydä, vuokrata tai luovuteta muuten kuin tässä yksityisyyden suojaa koskevassa ilmoituksessa kuvatuilla tavoilla. Voimme kuitenkin jakaa henkilötietojasi, kun lainsäädäntö ja/tai toimivaltaiset viranomaiset tätä edellyttävät.  

Tietojen jakaminen kansainvälisesti

Henkilötietoja voidaan käsitellä Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Kun tietoja käsitellään ETA:n ulkopuolella, Danone varmistaa että tähän rajatylittävään tietojenkäsittelyyn sovelletaan riittäviä turvallisuusstandardeja. 

Rajatylittävään tietojenkäsittelyyn käyttämämme turvajärjestelyt sisältävät seuraavat:

  • Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet Nämä vakiolausekkeet tarjoavat riittävät turvatoimenpiteet EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämän turvallisuustason takaamiseksi; tai
  • sertifioinnit, jotka osoittavat että ETA:n ulkopuolella toimivat kolmannet osapuolet käsittelevät henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. Nämä sertifioinnit hyväksyy joko Euroopan komissio tai toimivaltainen valvontaviranomainen tai kansallinen akkreditointielin EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. 

Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi

Joitakin palveluita ja tuotteita varten voimme käsitellä henkilötietojasi automatisoidusti. Tämä tarkoittaa, että päätökset tehdään automatisoidusti ilman ihmisten myötävaikutusta.

Voimme myös käsitellä henkilötietojasi profilointitarkoituksia varten ennustaaksemme käyttäytymistäsi verkkosivuillamme tai valitaksemme sinua mahdollisesti kiinnostavia tuotteita.

Jos aiomme käyttää tällaisia menetelmiä, ilmoitamme tästä luonnollisesti sinulle ja annamme sinulle etukäteen mahdollisuuden vastustaa näiden menetelmien käyttöä. Voit myös aina ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja tällaisesta käsittelystä.

Evästeet ja muut teknologiat

Voimme myös kerätä henkilötietojasi evästeiden ja muiden teknologioiden avulla. Tämä voi tapahtua vieraillessasi verkkosivuillamme tai kolmansien osapuolien sivuilla, katsoessasi verkossa olevia mainoksiamme tai käyttäessäsi meidän/kolmansien osapuolien mobiilisovelluksia, ja se voi sisältää seuraavia tietoja:

Laitteesi selainta ja käyttöjärjestelmää koskevat tiedot;

Käyttämäsi laitteen IP-osoite;

Verkkosivumme, joita katsot;

Linkit, joita napsautat käyttäessäsi palveluitamme.

Katso lisätietoja tästä evästeilmoituksestamme.

Yksityisyyden suojaa koskeva paikallinen lainsäädäntö

[Vaikka EU:n tietosuoja-asetus on voimassa samalla tavalla kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, paikallinen yksityisyyden suojaa koskeva lainsäädäntö voi joissakin tapauksissa sisältää tiukempia sääntöjä tai tietoja, jotka ovat voimassa paikallisella tasolla. Täytä tiedot siitä, miten huomioit oman maasi yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön asettamat vaatimukset]

Miten otat meihin yhteyttä

Jos sinulla on tähän yksityisyyden suojaa koskevaan ilmoitukseen tai henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä kysymyksiä, kommentteja tai valituksia, ota meihin yhteyttä yhteydenottosivullamme .

Danonen tietosuojavaltuutettu

Voit myös ottaa yhteyttä Danonen tietosuojavaltuutettuun. Yhteystiedot ovat seuraavat:

Rocio NOVELLA
Sähköpostiosoite: dpo.nordics@danone.com 

Osoite: 17 Boulevard Haussmann, 75009, Paris, France

Puhelinnumero: +33(0)646304337

Puhelinnumero: +33(0)144352020

Välttämättömät evästeet
Ne ovat välttämättömiä verkkosivuston toimivuuden kannalta, eikä niitä voida kytkeä pois. Ne kytkeytyvät päälle yleensä tehdessäsi yksilöllisiä toimenpiteitä (esim. yksityisyysasetusten määrittäminen, sisäänkirjautuminen, lomakkeiden täyttäminen jne.) Voit asettaa selaimesi estämään tai ilmoittamaan sinulle näistä evästeistä, mutta jotkin sivuston osista eivät tällöin toimi.
Analyyttiset evästeet
Keräävät meille tietoa siitä, kuinka nettisivujamme käytetään. Nämä evästeet näyttävät meille esimerkiksi suosituimmat ja vähiten suositut sivumme sekä sen, miten käyttäjät liikkuvat sivustollamme. Tämän perusteella voimme kehittää verkkosivujemme sisältöä ja toimivuutta. • Jos et salli näitä evästeitä, emme tiedä, milloin olet käynyt sivustossasi, emmekä näin voi kehittää nettisivujemme käyttökokemusta.
Actimel käyttää evästeitä tällä verkkosivustolla. Hyväksyessäsi evästeet voimme mitata ja analysoida verkkosivuston käyttöä (analyyttiset evästeet), tarjota räätälöityä sisältöä (personointievästeet) ja esittää kohdennettuja mainoksia ja tietoja käyttökokemuksen parantamiseksi (evästeiden kohdistaminen).